ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. θα βγει νέα ανακοίνωση για το πότε ακριβώς θα γίνει η ταυτοπροσωπία των νέων φοιτητών, οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία και μετά θα σας στείλουμε τις βεβαιώσεις και τους κωδικούς που χρειάζονται.
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πάρουν μετεγγραφή για να αποκτήσουν τους κωδικούς τους σύντομα μπορούν να απευθυνθούν στο πλησιέστερο ΚΕΠ της περιοχής τους και από εκεί να μας στείλουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή τους και το δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητας για να τους στείλουμε τους κωδικούς που απαιτούνται.