Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Εργαστήριο – Συμμετέχοντες στην Τελική Εξέταση

Παρακαλούνται όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν ΜΟΝΟ στην τελική εξέταση του εργαστηρίου “Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου” να μου το γνωστοποιήσουν στο e-mail μου ως τις 27/5/2021 και ώρα 14:00, ΑΥΣΤΗΡΑ.

Ο Διδάσκων,
Ανδρέας Σοϊλεμές