ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 -2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να ελέγξουν με μεγάλη προσοχή τις δηλώσεις τους και να υποβάλλουν δήλωση αν για κάποιο λόγο δεν έχουν υποβάλλει ή δεν φαίνεται η δήλωση τους στο σύστημα.
Επίσης θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα Επιστημονικός Υπολογισμός σε προηγούμενη περίοδο έστω και μια φορά σε παλιότερες περιόδους θα πρέπει να δηλώσουν το ίδιο μάθημα 305ΕΥΥΚ Επιστημονικός Υπολογισμός και όχι τη θεωρία του μικτού μαθήματος 305ΕΥΥΚ1-Θ Επιστημονικός Υπολογισμός-Θ.
Οι δηλώσεις θα ανοίξουν από τις 25/11/2019 μέχρι τις 1/12/2019.