ΣΕΠ 2023 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Έχει αναρτηθεί η βαθμολογία Αρχ. Υπολογιστών στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο moodle: https://moodle.cs.ihu.gr/