ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡAΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ, Γενικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΞΑΜΗΝ0: 7
ΜΑΘΗΜΑ: ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡAΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ, Γενικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος
ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣ. ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ

Εξέταση από απόσταση την Τρίτη 19 /01 /2021, ώρες 17:00 – 20:00.
Απαιτούμενο υλικό και λογισμό: Κάμερα, μικρόφωνο/ηχείο, MOODLE, zoom.

Ειδικές Οδηγίες Εξέτασης Μαθήματος:
Βλέπε ανακοίνωση στο MOODLE του μαθήματος.