Πτυχιακές σε Βϊοπληροφορική και Παράλληλη Επεξεργασία

Πτυχιακές σε Βϊοπληροφορική και Παράλληλη Επεξεργασία

Παρέχονται δύο νέα θέματα πτυχιακών εργασιών τα οποία είναι πρωτίστως ουσιαστικής θεωρητικής μελέτης
που θα συμπληρώνεται με ελεύθερη ανάπτυξη μικρών παραδειγμάτων – εφαρμογών.


Θέμα 1

Η γλώσσα επιστημονικού υπολογισμού R, το περιβάλλον R Studio και εφαρμογές τους στην Βϊοπληροφορική

Η γλώσσα R αποτελεί μια γλώσσα τύπου MATLAB με την βασική διαφορά ότι είναι open source και αναπτύσσεται κυρίως σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το R Studio είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού που επιτρέπει τον προγραμματισμό στην R με την ευκολία χρήσης της MATLAB. Στα πλαίσια της πτυχιακής θα παρουσιαστούν μεθοδικά τα χαρακτηριστικά της R και θα γίνουν εφαρμογές τους στην Βϊοπληροφορική, όπου η R είναι ιδιαίτερα δημοφιλής.

Θέμα 2

Παράλληλος υπολογισμός με OpenCL

Η OpenCL παρέχει σε αντίθεση με την CUDA που εξειδικεύεται σε NVIDIA GPUs, την δυνατότητα να πραγματοποιούμε parallelization της εφαρμογής μας σε ετερογενή hardware (π.χ. multicore CPUs, GPUs οποιουδήποτε vendor). Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθεί και θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα OpenCL, θα συγκριθεί με την τεχνολογία NVIDIA CUDA και θα αναπτυχθούν χαρακτηριστικές εφαρμογές παραδείγματα.

Στέργιος Παπαδημητρίου

email: sterg@teiemt.gr