Πτυχιακές Χ. Λυτρίδη – ΕΕ2017

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τα παρακάτω θέματα πτυχιακών, μπορούν να στείλουν email στην διεύθυνση lytridic@teiemt.gr αναφέροντας το θέμα πτυχιακής που τους ενδιαφέρει και τις δεξιότητες που έχουν και είναι σχετικές με το αντίστοιχο θέμα.

1.1 Τουριστική εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας
Χρησιμοποιώντας την δωρεάν έκδοση του λογισμικού Wikitude θα δημιουργηθεί εφαρμογή που θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας για να αποτυπωθούν σημεία ενδιαφέροντος στην πόλη της Καβάλας. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί υπηρεσίες τοποθεσίας για την αναζήτηση των σημείων ενδιαφέροντος στην πόλη. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει κάποιο σημείο ενδιαφέροντος και να ανακτά πληροφορίες για αυτό, να το προβάλει σε χάρτη και να λαμβάνει οδηγίες προσβασης σε αυτό. Για τις ανάγκες της εφαρμογής θα χρειαστεί η δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων κτηρίων και αντικειμένων. Η εφαρμογή θα πρέπει υποστηρίζει τουλάχιστον την ελληνική και την αγγλική γλώσσα και να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να προστεθούν περισσότερες γλώσσες στο μέλλον.

1.2 Βιβλιοθήκη παραγωγής ελληνικής τεχνητής ομιλίας (TTS)
Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας βιβλιοθήκης μετατροπής κειμένου σε ομιλία (text-to-speech). Η λειτουργία της βιβλιοθήκης θα περιλαμβάνει την ανάλυση της δομής του κειμένου, την προεπεξεργασία, την μετατροπή του κειμένου σε φθόγγους, την ανάλυση εκφοράς και τον παραγωγό κυματομορφής. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει να μπορεί να εισάγεται αυτούσια σε εφαρμογες Android.
Για την επίδειξη της βιβλιοθήκης θα δημιουργηθεί εφαρμογή Android, μέσω της οποίας ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά περιεχόμενο σε αρχεία κειμένου και τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα επιστρέφονται τόσο στην οθόνη της εφαρμογής, όσο και φωνητικά.

1.3 Πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικών πόρων
Η πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικών πόρων θα επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ανεβάζει ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικούς πόρους που συνδέονται με αυτά. Οι εκπαιδευτικοί πόροι μπορεί να είναι διαφόρων τύπον, από πολυμεσικό υλικό μέχρι τρισδιάστατα μοντέλα και φωτογραφίες/βίντεο 360. Οι πόροι θα συνδέονται με συγκεκριμένες σελίδες και αντικείμενα των βιβλίων και θα μπορεί ο εκπαιδευτικός (ανάλογα με το είδος του πόρου) να ορίσει ενέργειες και ιδιότητες για κάθε πόρο. Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί με AngularJS για το front-end και σχετικές τεχνολογίες εξυπηρετητή.