Πτυχιακές Εργασίες υπό την επίβλεψη της κ. Μήτσα Αικ.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που εκπονούν την Πτυχιακή τους Εργασία υπό την επίβλεψή μου να επικοινωνήσουν μαζί μου, το συντομότερο δυνατόν, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kmitsa@teiemt.gr και Θέμα μηνύματος «Πτυχιακή Εργασία _ Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή».

Ευχαριστώ,
Μήτσα Κατερίνα