Πτυχιακές Χ. Λυτρίδη – EE2018

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τα παρακάτω θέματα πτυχιακών, μπορούν να στείλουν email στην διεύθυνση lytridic@teiemt.gr αναφέροντας το θέμα πτυχιακής που τους ενδιαφέρει και τις δεξιότητες που έχουν και είναι σχετικές με το αντίστοιχο θέμα.

1.1 Δημιουργία ιστοσελίδας και εφαρμογής Android για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εκδρομών
Η πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός συστήματος το οποίο διευκολύνει τους καθηγητές στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εκδρομών για τους μαθητές τους. Περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη:
Α) Ιστοσελίδα. Μέσω της ιστοσελίδας ο εκπαιδευτικός αφού πραγματοποιήσει εγγραφή και είσοδο στο σύστημα, θα μπορεί να δημιουργήσει μια νέα εκπαιδευτική εκδρομή. Θα μπορεί να εισάγει την ονομασία της εκδρομής και τα επιμέρους σημεία ενδιαφέροντος. Αυτά μπορεί να είναι κτήρια ή αντικείμενα σε εσωτερικό χώρο (π.χ. σε ένα μουσείο). Για το κάθε ένα από αυτά θα μπορεί να εισάγει εκπαιδευτικό υλικό. Για κάθε σημείο ενδιαφέροντος θα πρέπει επίσης να υπάρχουν πληροφορίες για την τοποθεσία του (αν πρόκειται για κτήρια), είτε να συνοδεύεται από ένα QR code (αν πρόκειται για αντικείμενα σε εσωτερικό χώρο).
Β) Εφαρμογή Android. Η εφαρμογή Android θα χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδρομής. Θα επιλέγεται από τον μαθητή η εκπαιδευτική εκδρομή που σχεδίασε εκ των προτέρων ο εκπαιδευτικός από την ιστοσελίδα, και είτε με την αναγνώριση της τοποθεσίας είτε με την αναγνώριση ενός QR code δίπλα στο αντικείμενο, θα μπορεί να εμφανίζεται το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό στην οθόνη της συσκευής.

1.2 Εφαρμογή Android για την υποβοήθηση ατόμων με αναπηρία
Η εφαρμογή Android στοχεύει στην υποβοήθηση των ανθρώπων με αναπηρία σε απλές καθημερινές δουλειές. Θα χρησιμοποιείται η κάμερα για να αναγνωρίζει κοινά αντικείμενα και οικιακές συσκευές και θα προβάλει στην οθόνη οδηγίες χρήσης σε μορφή βίντεο. Καθώς στοχεύει σε ανθρώπους με αναπηρίες, θα πρέπει τα βίντεο να συνοδεύονται εκτός από την οπτική αναπαράσταση των οδηγιών, φωνητικές οδηγίες και υπότιτλους. Η διεπαφή της εφαρμογής θα σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα προσβασιμότητας.

1.3 ARTutor portal
Η πτυχιακή εργασία αφορά στην δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης αναζήτησης βιβλίων για την πλατφόρμα ARTutor. Μέσω της διαδικτυακής πύλης οι χρήστες θα μπορούν να αναζητήσουν τα διαθέσιμα βιβλία κάνοντας χρήση διάφορων κριτηρίων όπως κατηγορία, συγγραφέας, θεματική ενότητα, λέξεις-κλειδιά κλπ. Επίσης, η πύλη θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να προβάλλουν τα βιβλία, να τα εκτυπώσουν, καθώς και να δουν προεπισκοπήσεις των αντικειμένων επαυξημένης πραγματικότητας που αυτά περιλαμβάνουν. Μέρος της διαδικτυακής πύλης θα είναι μια πλήρης υπηρεσία διαδικτύου για διασύνδεση με φορητές συσκευές. Η πύλη θα πρέπει να δημιουργηθεί με AngularJS. Απαραίτητες προυποθέσεις στην σχεδίαση της διαδικτυακής πύλης είναι οι λειτουργίες προσβασιμότητας από άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και η προσαρμοσιμότητά της για προβολή από φορητές συσκευές.

1.4 ARTutor Moodle plugin
Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ARTutor ως πρόσθετο (δραστηριότητα) του Moodle. Το πρόσθετο θα μπορεί να εγκαθίσταται σε οποιαδήποτε έκδοση Moodle και να αρχικοποιείται σε οποιοδήποτε μάθημα Moodle από τον διδάσκοντα. Πρόσβαση στο πρόσθετο θα έχουν όλοι οι εγγεγραμένοι στο μάθημα φοιτητές και θα μπορούν να εργαστούν συνεργατικά για την δημιουργία βιβλίων επαυξημένης πραγματικότητας. Το πρόσθετο θα συγκεντρώνει όλα τα αρχεία σε μορφή PDF που έχουν μεταφορτωθεί για το μάθημα και θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να προσθέσουν επαυξήσεις στο κάθε ένα από αυτά. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει ένα βιβλίο, να το προβάλλει και να επιλέγει περιοχές από τις διάφορες σελίδες του βιβλίου για να χρησιμοποιηθούν ως φωτογραφίες ενεργοποίησης επαυξήσεων. Σε αυτές τις περιοχές θα αντιστοιχούνται επαυξήσεις διαφόρων τύπων που θα ανεβάζει ο χρήστης (φωτογραφίες, βίντεο, τρισδιάστατα μοντέλα, ήχοι).

1.5 OCR για έγγραφα
Εφαρμογή Android μέσω της οποίας ο χρήστης θα μπορεί να σαρώνει έγγραφα και να αναγνωρίζει μέσα στο κείμενο τις διάφορες αναφορές σε άλλα έγγραφα όπως για παράδειγμα ΦΕΚ, νομολογίες κλπ. Οι αναφορές αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να προβάλλονται στην οθόνη ως σύνδεσμοι μέσω των οποίων ο χρήστης θα μπορεί να οδηγείται στο αντίστοιχο έγγραφο. Στην εφαρμογή θα πρέπει να οριστούν οι τρόποι αναφοράς σε κοινούς τύπους εγγράφων ώστε κατά την ανίχνευση και αναγνώριση του κειμένου να αναγνωρίζονται αυτές οι μορφές. Με την αναγνώριση των εγγράφων και την προβολή των αντίστοιχων συνδέσμων, η εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη είτε να προβάλλει το έγγραφο είτε να το μοιραστεί με τους διαθέσιμους τρόπους κοινής χρήσης.