Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας – Αναπλήρωση

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας – Αναπλήρωση

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 24/4/2018, 18:00-20:00 στην αίθουσα Α2 θα γίνει αναπλήρωση των ωρών από τις Ασκήσεις Πράξης που δεν έγιναν.
Ο Διδάσκων