ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι φοιτητές με τα ΑΕΜ: 4218,4271,3878,4257,4223,3931,4156,3885,4122,4077,3882,4186,3997,4212,4063 ΚΑΙ 3984 να περάσουν από τη Γραμματεία για να διορθώσουν τη δήλωση τους.