Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου – Εργαστήριο

Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο καλούνται να έρθουν αύριο Παρασκευή 23/2 και ώρα 12:00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ για την οριστικοποίηση των τμημάτων.
Κ.Ράντος