Προτεινόμενη Πτυχιακή για Linux

Θέμα πτυχιακής: «Βασικές πτυχές της λειτουργικότητας του Linux από την πλευρά της υποστήριξης και της ανάπτυξης εφαρμογών»

Η πτυχιακή θα βασιστεί στο πολύ καλό βιβλίο:

«How Linux Works» 2nd edition, 2014, Brian Ward, no stratch press

https://www.nostarch.com/howlinuxworks2

Θα αναπτυχθούν παραδείγματα προηγμένης χρήσης του Linux,
και υλικό κατάλληλο για ενδεχόμενο εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων.

Στέργιος Παπαδημητρίου

sterg@teiemt.gr