Πρώτη εξέταση στο εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων

Πρώτη εξέταση στο εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων

H πρώτη εξέταση στο εργαστήριο Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/11/2015 στις ώρες του εργαστηρίου (10:00-12:00). Η εξέταση περιλαμβάνει την έως τώρα διδαχθείσα ύλη (μεθόδους διευθυνσιοδότησης, κωδικούς εντολών, σύνταξη εντολών και ψευδοεντολών).
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιτυχία σε αυτή την εξέταση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση του εργαστηρίου.)