Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Εργαστήριο

Το εργαστήριο που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 31/3 αναβάλλεται λόγω προβλήματος υγείας.
Κ.Ράντος