Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

Η θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος που είναι προγραμματισμένα για τις 20 και 21 Απριλίου δε θα πραγματοποιηθούν λόγω άλλων υποψρεώσεων του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση τους θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.
Κ.Ράντος