Πρόσληψη Φοιτητή 10ωρης απασχόλησης

Πρόσληψη Φοιτητή 10ωρης απασχόλησης

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής θα προσλάβει έναν σπουδαστή 10ωρης (εβδομαδιαία) απασχόλησης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμμενοι να αποστείλουν αίτηση στην διεύθυνση lmous@teiemt.gr μέχρι 23/2/2017. Αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν οι σπουδαστές που βρίσκονται κατά το εαρινό 2017 στο 4ο εξάμηνο σπουδών και πάνω. Στην αίτηση να συμπεριλαμβάνονται οι διδακτικές μονάδες και ο μέσος όρος της βαθμολογίας. Η περίοδος απασχόλησης θα είναι αρχικά απο τον Μάρτιο 2017 μέχρι τον Ιούλιο 2017 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τον Φεβρουάριο 2018. Η αίτηση να αποσταλλεί με mail με θέμα «10ωρη απασχόληση 2017″.