Πρόσκληση συμμετοχής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος JAUNTY – Βουλγαρία 21-25 Αυγούστου 2023 (προθεσμία: 29/6/2023)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να στείλουν email για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Αθηνά Μαλουμίδου (amaloumidou@emt.ihu.gr) μέχρι τις 29 Ιουνίου 2023, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που θα γίνουν 21-25 Αυγούστου 2023 στη Σόφια της Βουλγαρίας (Technical University of Sofia) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος JAUNTY – Joint undergrAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems (περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ: https://www.jaunty.eu/).

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων (που θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά) είναι “Introduction to the Internet of Things (IoT) and Smart Devices” και “Energy consumption monitoring with energy meters and security aspects». Υπάρχουν 5 διαθέσιμες θέσεις για φοιτητές του ιδρύματος, για τις οποίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει των ακαδημαϊκών επιδόσεων των αιτούντων. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Θωμάς Λάγκας

LAGKAS THOMAS

Ο Δρ. Θωμάς Δ. Λάγκας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το 2002, έλαβε με άριστα το πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα το 2006. Το 2012 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜΒΑ από το ΕΑΠ, καθώς και πιστοποιητικό μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της Μάθησης και Διδασκαλίας από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ το 2017. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον ευρύτερο χώρο τον ασύρματων δικτύων με εφαρμογές σε τομείς όπως συστήματα IoT, 5G και UAV. Αποτελεί μέλος της συντακτικής επιτροπής τεσσάρων έγκριτων επιστημονικών περιοδικών (εκδότες: IEEE, Elsevier, Springer) και Ανώτερο Μέλος (Senior Member) του ινστιτούτου IEEE.