ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ με θέμα: “Ταυτότητα τόπου και στρατηγικές προβολής για την Καβάλα”

Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Καβάλας;
Πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για την καλύτερη προβολή της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο;
Ο Δήμος Καβάλας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας “Δημωφέλεια” σας προσκαλούν στα εργαστήρια με θέμα “Ταυτότητα τόπου και στρατηγικές προβολής για την Καβάλα” που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom):

Α) Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021, ώρα 5.30-8μμ.
Β) Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, ώρα 5.30-8μμ.

Τι είναι η Ταυτότητα του Τόπου;
Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, οι πόλεις προσπαθούν να προσελκύσουν νέους κατοίκους και επισκέπτες, επενδύσεις και επιχειρήσεις, γνώση και καινοτομία. Οι έννοιες place marketing (προβολή τόπου) και place branding (απόδοση ταυτότητας τόπου) σχετίζονται με ερωτήματα που η κάθε πόλη καλείται να απαντήσει ώστε να ενισχύσει την εικόνα, τη φήμη της και το αίσθημα υπερηφάνειας των κατοίκων της, όπως και τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η ταυτότητά της αλλά και το πως αυτή επικοινωνείται στο εξωτερικό της περιβάλλον.

Πώς μπορώ να συμμετέχω στη διαμόρφωση της Ταυτότητας του Τόπου μου;
Εάν ζεις ή εργάζεσαι στην Καβάλα ή σχετίζεσαι με κάποιον άλλο τρόπο με την πόλη, τότε τα εργαστήρια είναι μια ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα την πόλη σου, να μοιραστείς τις ιδέες και τις προτάσεις σου γι’ αυτήν αλλά και να συμβάλλεις στη διαμόρφωση της εικόνας της!
Τα εργαστήρια αφορούν σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας, επαγγελματίες, εκπροσώπους συλλόγων, ομάδων πολιτών, ΜΚΟ και θεσμικών ομάδων, δημόσιους φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Για τη συμμετοχή σε αυτά δεν απαιτείται οποιαδήποτε γνώση σχετικά με τη θεματική.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Αν θέλεις να αποτελέσεις κι εσύ μέρος της νέας ταυτότητας της Καβάλας, κάνε εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο.

*Φόρμα Ηλεκτρονικής Εγγραφής*

H συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτείται προεγγραφή.

Η συμμετοχή και στα δύο εργαστήρια συνίσταται αλλά δεν είναι προαπαιτούμενη.
Λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του εκάστοτε εργαστηρίου, θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τα δύο εργαστήρια θα περιλαμβάνουν σύντομες εισηγήσεις, παραδείγματα καλών πρακτικών και συζητήσεις σε ομάδες σχετικά με τις εξής θεματικές:
Εργαστήριο Α – Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021, ώρα 5.30-8μμ.
Μοναδικά χαρακτηριστικά της Καβάλας
Προτάσεις για τη στρατηγική προβολής τόπου (place marketing)
Εργαστήριο Β – Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021, ώρα 5.30-8μμ.
Στρατηγικές κατευθύνσεις για την αισθητική, επικοινωνία και επιμέρους εφαρμογές της ταυτότητας του τόπου (place branding)
Πώς θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των εργαστηρίων;
Στόχος των εργαστηρίων είναι η διαμόρφωση ιδεών και προτάσεων τόσο για τη στρατηγική προβολής της πόλης (στρατηγική place marketing) όσο και για τον τρόπο παρουσίασης αλλά και τις επιμέρους εφαρμογές οπτικοποίησης της ταυτότητάς της (place branding). Τα αποτελέσματα των δύο εργαστηρίων θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Καβάλας.
Πληροφορίες και ερωτήσεις: +30 2510 831388, εσ.2 & info@urbankavala.gr
Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα https://www.urbankavala.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας
https://www.facebook.com/urbankavala.gr/ και https://www.instagram.com/urbankavala.gr/.
Τα εργαστήρια αποτελούν παραδοτέο της πράξης «Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.