Πρόοδος εργαστηρίου

Πρόοδος του εργαστηρίου του μαθήματος «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη».

Αναρτώνται κατάλογοι ονομάτων.