Προκήρυξη 9 πτυχιακών.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του ΤΕΙ ΑΜΘ
Καθηγητής Βασ. Καμπουρλάζος

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές /φοιτήτριες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση <vgkabs@teiemt.gr> αναφέροντας τον κωδικό της πτυχιακής που τους /τις ενδιαφέρει. Μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται ένα PDF αντίγραφο της «αναλυτικής βαθμολογίας» κάθε ενδιαφερόμενου /ενδιαφερόμενης.
————————-
Θέματα πτυχιακών εργασιών

Κωδικός πτυχιακής: Π#1
Θέμα:
Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας με δυνατότητες αναζήτησης περιεχομένου με συνδέσμους προς όλα τα εργαστήρια του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Κωδικός πτυχιακής: Π#2
Θέμα:
Ανάπτυξη δυναμικής ιστοσελίδας με δυνατότητες αναζήτησης περιεχομένου του εργαστηρίου «Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου με Μηχανές» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Κωδικός πτυχιακής: Π#3
Θέμα:
Προγραμματισμός ενός κοινωνικού δικτύου (π.χ. facebook, twitter, κλπ).

Κωδικός πτυχιακής: Π#4
Θέμα:
Αλληλεπίδραση κινούμενου ρομποτικού οχήματος με χρήστη με σκοπό την υλοποίηση βέλτιστης τροχιάς με σκοπό να καθοδηγείται ένας τυφλός σε έναν όροφο κτιρίου (δηλ. το ρομποτικό όχημα θα παίζει το ρόλο ενός σκύλου καθοδήγησης). Αυτός/ή που θα αναλάβει την πτυχιακή αναμένεται να κατασκευάσει ένα (απλό) κινούμενο ρομποτικό όχημα. Ενδεχόμενη χρήση του ρομποτικού οχήματος SPUTNIK^2 (με Pan-Tilt-Zoom camera) που ήδη υπάρχει στο εργαστήριο.

Κωδικός πτυχιακής: Π#5
Θέμα:
Αλληλεπίδραση κινούμενου ρομποτικού οχήματος με χρήστη μέσω κοινωνικού δικτύου με σκοπό την υλοποίηση βέλτιστης τροχιάς. Αυτός/ή που θα αναλάβει την πτυχιακή αναμένεται να κατασκευάσει ένα (απλό) κινούμενο ρομποτικό όχημα. Ενδεχόμενη χρήση του ρομποτικού οχήματος SPUTNIK^2 (με Pan-Tilt-Zoom camera) που ήδη υπάρχει στο εργαστήριο.

Κωδικός πτυχιακής: Π#6
Θέμα:
Γλωσσική αλληλεπίδραση κινούμενου ρομποτικού οχήματος με χρήστη μέσω κοινωνικού δικτύου. Αυτός/ή που θα αναλάβει την πτυχιακή αναμένεται να κατασκευάσει ένα (απλό) κινούμενο ρομποτικό όχημα. Ενδεχόμενη χρήση του ρομποτικού οχήματος SPUTNIK^2 (με Pan-Tilt-Zoom camera) που ήδη υπάρχει στο εργαστήριο.

Κωδικός πτυχιακής: Π#7
Θέμα:
Γλωσσική αλληλεπίδραση δύο τουλάχιστον κινούμενων ρομποτικών οχημάτων και ενός χρήστη μέσω κοινωνικού δικτύου. Αυτός/ή που θα αναλάβει την πτυχιακή αναμένεται να κατασκευάσει ένα τουλάχιστον (απλό) κινούμενο ρομποτικό όχημα. Ενδεχόμενη χρήση του ρομποτικού οχήματος SPUTNIK^2 (με Pan-Tilt-Zoom camera) που ήδη υπάρχει στο εργαστήριο.

Κωδικός πτυχιακής: Π#8
Θέμα:
Γλωσσική αλληλεπίδραση δύο τουλάχιστον κινούμενων ρομποτικών οχημάτων και δύο τουλάχιστον χρηστών μέσω κοινωνικού δικτύου. Αυτός/ή που θα αναλάβει την πτυχιακή αναμένεται να κατασκευάσει ένα τουλάχιστον (απλό) κινούμενο ρομποτικό όχημα. Ενδεχόμενη χρήση του ρομποτικού οχήματος SPUTNIK^2 (με Pan-Tilt-Zoom camera) που ήδη υπάρχει στο εργαστήριο.

Κωδικός πτυχιακής: Π#9
Θέμα:
Προγραμματισμός virtual ανθρωπόμορφου ρομπότ ΝΑΟ σε εφαρμογές αλληλεπίδρασης με έναν άνθρωπο.