Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης – Εξ Αποστάσεως

Το μάθημα Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης θα συνεχίσει να διδάσκεται εξ αποστάσεως.

Το μάθημα θα πραγματοποιείτε κάθε Τετάρτη στις 10:00πμ.

Θα χρειαστεί να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Google Meet ανοίγοντας τον σύνδεσμο:
https://meet.google.com/efe-cenc-agp

Ο διδάσκων.