Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη – Νέα εξέταση

Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη – Νέα εξέταση

Όσοι φοιτητές δεν εξετάστηκαν στην εργασία τους, παρακαλούνται να συνδεθούν την Παρασκευή, 15/7, ώρα 8:30πμ στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/95316736704 προκειμένου να εξεταστούν.