Προγραμματισμός Διεπαφής χρήστη

Ανακοινώνεται ότι για το μάθημα «Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη» λόγω της τρέχουσας κατάστασης, έχουν δοθεί απαλλακτικές εργασίες.
Παρακαλώ να ενημερωθείτε για τα θέματα από την σελίδα του μαθήματος στην Πλατφόρμα της Ασύγχρονης Εκπαίδευσης.
Περαιτέρω διευκρινήσεις θα δοθούν στο μάθημα της Πέμπτης στις 9:00.

Να προσέχετε και να είστε όλοι καλά!