Προγραμματισμός Αναπληρώσεων στα «ΠΟΛΥΜΕΣΑ»

Ο προγραμματισμός για τις αναπληρώσεις των μαθημάτων έχει ως εξής:

1η Αναπλήρωση: Τρίτη, 30/11/2021
Εργαστηριακό Τμήμα 1 (των 10-11): ώρα 14:00-15:00
Εργαστηριακό Τμήμα 2 (των 11-12): ώρα 15:00-16:00
Θεωρία: ώρα 16:00

2η Αναπλήρωση: Τρίτη, 07/12/2021
Εργαστηριακό Τμήμα 1 (των 10-11): ώρα 14:00-15:00
Εργαστηριακό Τμήμα 2 (των 11-12): ώρα 15:00-16:00
Θεωρία: ώρα 16:00

3η Αναπλήρωση: Τρίτη, 21/12/2021
Εργαστηριακό Τμήμα 1 (των 10-11): ώρα 14:00-15:00
Εργαστηριακό Τμήμα 2 (των 11-12): ώρα 15:00-16:00
Θεωρία: ώρα 16:00

4η Αναπλήρωση: Τρίτη, 11/01/2022
Εργαστηριακό Τμήμα 1 (των 10-11): ώρα 14:00-15:00
Εργαστηριακό Τμήμα 2 (των 11-12): ώρα 15:00-16:00
Θεωρία: ώρα 16:00

Για επιβεβαίωση της τήρησης του προγραμματισμού αυτού ή για αλλαγές που τυχόν προκύψουν, θα ενημερώνεστε εβδομαδιαία.