Προγραμματισμένη Απουσία Καθηγητή Γ. Παπακώστα

Ο Καθηγητής Γεώργιος Παπακώστας θα απουσιάσει από Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 έως Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 συμπεριλαμβανομένων, λόγω προγραμματισμένης διοργάνωσης της εναρκτήριας συνάντησης (kick-off meeting) του Ευρωπαϊκού έργου RONNI.

H απώλεια διδακτικών ωρών θεωρίας και εργαστηρίου θα καλυφθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας