Πρόγραμμα σπουδών – Μεταβατικές διατάξεις – Συμπληρωματική διάταξη

Για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-18 δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο και χρωστούν το μάθημα «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας» να μη δηλώσουν σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις το μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ» αλλά να δηλώσουν κάποιο μάθημα επιλογής ή μικτό του 7ου εξαμήνου αντί για αυτό.
Κ.Ράντος