ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 17/5/2017 (Ορθο)

Παρουσιάσεις στο Εργαστήριο UNIX
(ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 11)

17/5/2017

1) 09.00-9.30
Τίτλος : «Ανάπτυξη έξυπνου κολάρου για σκύλους, βασισμένο σε arduino»
Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός Μιχαήλ (Ράντος–Μωυσιάδης)
2) 09.30-10.00
Τίτλος : «Αυτόματος εντοπισμός και ειδοποίηση τρακαρίσματος»
Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός Μιχαήλ (Ράντος –Τσινάκος)
3) 10.00-10.30
Θέμα: Δημιουργία φόρουμ μαθημάτων και ρύθμιση καναλιού live stream
Επιβλέπων: Μανιός Μιχαήλ (Ράντος –Τσινάκος)
4) 10.30-11.00
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ANDROID
Επιβλέπων: Μανιός Μιχαήλ (Ράντος –Τσινάκος)
5) 11.00-11.30
Διαχείριση φυσικής και εικονικής Πληροφορικής Υποδομής σύμφωνα με την αρχιτεκτονική Cloud & Λογική DevOps Επιβλέπων:
Κωνσταντίνος Ράντος (Μωυσιάδης –Τσινάκος)
6) 11.30-12.00
Τίτλος πτυχιακής: Έλεγχος διείσδυσης σε εφαρμογές Android η-τραπεζικής
Υπεύθυνος καθηγητής: Κωνσταντίνος Ράντος (Μωυσιάδης –Τσινάκος)

—————————- B ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ —————

7) 12.00-12.30
Μελέτη των περιγραφέων τοπικών προτύπων στην αναγνώριση προτύπων
Επιβλέπων:
Γεώργιος Α.Παπακώστας (Παχιδης, Μαρδύρης)
8) 12.30-13.00
Τίτλος πτυχιακής εργασίας :
Ανακατασκευή εικόνων με τη χρήση ορθογώνιων ροπών που βασίζονται στα κυματίδια
Επιβλέπων:
Γεώργιος Α. Παπακώστας (Παχιδης, Μαρδύρης)
9) 13.00-13.30
Πρόβλεψη απώλειας πελατών με τη χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης.
Επιβλέπων
Παπακώστας Γεώργιος (Παχιδης, Μαρδύρης)
10) 13.30.14.00
MΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ SCORBOT – ER Vplus
Επιβλέπων
ΠΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Παπακώστας , Μαρδύρης)
11) 14.00-14.30
Τίτλος: Ανάπτυξη μεθοδολογίας προώθησης ιστοσελίδων μέσω διαδικτυακών εργαλείων Επιβλέπων:
Μαρδύρης Βασίλειος (Παχίδης, Παπακώστας)