Πρόγραμμα εξετάσεων Περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Παρακαλώ δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 εδώ.

Ο Πρόεδρος