Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου – ακ. έτος 2022-23 (νέα έκδοση)

Εκ μέρους του Προέδρου του τμήματος θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα των Εξετάσεων Ιουνίου – ακ. έτος 2022-23. Στη νέα έκδοση του προγράμματος υπάρχει τροποποίηση στην εξέταση του μαθήματος Εφαρμοσμένη Στατιστική.