ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Παρακαλώ δείτε στο αρχείο το πρόγραμμα εξετάσεων του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Γεώργιος Παπακώστας