Πρακτική Άσκηση στο τμήμα

Πρακτική Άσκηση στο τμήμα

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής θα απασχολήσει σπουδαστές στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν email στην διεύθυνση lmous@teiemt.gr με θέμα «Πρακτική στο τμήμα» και επισυναπτόμενη την συμπληρωμένη αίτηση για Πρακτική απο το site του τμήματος