Πρακτική Άσκηση στο ΚΤΕ ΑΜΘ

Πρακτική Άσκηση στο ΚΤΕ ΑΜΘ

Προσφέρονται 2 θέσεις Πρακτικής στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον καθηγητή Δημήτριο Πογαρίδη.