Πρακτική άσκηση στην Κομοτηνή

«Η εταιρεία i-magic με έδρα την Κομοτηνή και αντικείμενο την ανάπτυξη web και mobile εφαρμογών, ενδιαφέρεται να απασχολήσει έως 2 φοιτητές του τμήματος μηχανικών πληροφορικής για την πρακτική τους άσκηση με πιθανότητα μελλοντικής συνεργασίας. Γνώσεις σε php, mysql, mvc, code igniter, javascript, nodejs, drupal θα θεωρηθούν σημαντικό προσόν. Τηλ. επικοινωνίας 2531025620 Δε-Παρ 09:00 – 17:00 Μπατζάκας Θόδωρος»