Πρακτική άσκηση ΚΤΕ

Καλούνται όσοι φοιτητές προτίθενται να κάνουν πρακτική άσκηση, ανεξάρτητα από το άν πληρούν ή όχι το σύνολο των προϋποθέσων, στο Κέντρο ΤΕχνολογικής Έρευνας ΑΜΘ να περάσουν από το ΚΤΕ για να συζητήσουν το θέμα με τη διοίκησή του.