Πρακτική άσκηση δια ζώσης

Πρακτική άσκηση δια ζώσης

«Με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων και των αυτοδιαγνωστικών εξετάσεων, επιτρέπεται:

Η διενέργεια με φυσική παρουσία από 10/5/2021 των πρακτικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω σε όλα τα τμήματα/ σχολές σε προγράμματα σπουδών α’ και β΄ κύκλου.

Σημείωση: Όποιος κάνει πρακτική δια ζώσης υποχρεούται στην διενέργεια self-test.