Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν την πρακτική άσκηση από απόσταση μετά τις 10/5/2021, με σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης – φορέα στην οποία εκπονούν την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό mail-αίτηση στον υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Ελευθέριο Μωυσιάδη. Παρακαλώ στο θέμα του mail να αναγράφεται «ΠΑ απο απόσταση μετά τις 10/5″