(ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής) – Πρόοδος Εργαστηρίων – Ψηφιακά Συστήματα – Συστήματα Μικρουπολογιστών

Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής που ανήκουν στα τμήματα/ΟΜΑΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ των μαθημάτων Ψηφιακά Συστήματα – Συστήματα Μικρουπολογιστών
να προσέλθουν τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 για την ενδιάμεση πρόοδο του εργαστηριακού μαθήματος.

Πρόοδος Εργαστηριακού Μαθήματος Συστήματα Μικρουπολογιστών ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ. Η Ύλη της προόδου είναι οι πρώτες τέσσερις (4) εργαστηριακές ασκήσεις όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στον φάκελο Labs στο drive του μαθήματος https://tinyurl.com/y5qc5q6l

Πρόοδος Εργαστηριακού Μαθήματος Ψηφιακά Συστήματα ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 16.00 μ.μ. στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ. Η Ύλη της προόδου είναι οι πρώτες πέντε (5) εργαστηριακές ασκήσεις όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στον φάκελο Labs στο drive του μαθήματος https://tinyurl.com/y53tssdr

Στην πρόοδο των εργαστηρίων επιτρέπεται η χρήση μόνο του βιβλίου, όχι σημειώσεις.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν έγκαιρα στην αίθουσα για την εξέταση.

Ο διδάσκων.