ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Έναρξη μαθημάτων

Η Θεωρία του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στις 13:00-15:00 στην αίθουσα ΤΟΛ2.2. Τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει.
Το Εργαστήριο του μαθήματος πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη στις 15.00.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ακόλουθη φόρμα δήλωσης εργαστηρίου