Παρουσιάσεις στην Εισαγωγή στον προγραμματισμό του Ιστού

Αναρτήθηκε στη σελίδα του μαθήματος στην ασύγχρονη ο πίνακας με τις ομάδες και την ημερομηνία παρουσίασης – εξέτασης για κάθε ομάδα.
Η παρουσία όλων την ημέρα της εξέτασης που έχει οριστεί για την ομάδα τους είναι υποχρεωτική.