ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΩΣ ΤΗΣ 14.00 ΜΕΣΩ EMAIL
ΣΤΟ SUBJECT ΤΟΥ EIMAIL ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΜΑΔΑΣ (πχ Ομαδα 13) ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1) ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ aia ΚΑΙ apk ΜΟΡΦΗ
2) ΤΟ DOC ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
3) ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (pdf ή jpg)