Παρατείνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Παρατείνεται η αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΤΕΙ ΑΜΘ την Τετάρτη 11/1/2017.