Παράταση αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το Εαρινό εξάμηνο

Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το εαρινό εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 παρατείνεται έως και 08/03/2023.