Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Εργαστηριακά Τμήματα και Πρόγραμμα

Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Εργαστηριακά Τμήματα και Πρόγραμμα

Τα τελικά εργαστηριακά τμήματα όπως αυτά έχουν προκύψει από τις δηλώσεις, καθώς και το πρόγραμμα του εργαστηρίου βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο.

Ο Διδάσκων
Δρ.Γεώργιος Α. Παπακώστας