Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Θεωρία

Η θεωρία του μαθήματος θα ξεκινήσει 29/9/2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος.
Οι παραδόσεις θα γίνονται εξ’αποστάσεως με την χρήση της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, μέσω του παρακάτω συνδέσμου

Join URL: https://zoom.us/j/92698569623
Passcode: 499371

Εργαστήριο
Το εργαστήριο θα ξεκινήσει 6/10/2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος.
Θα διεξαχθεί εξ’αποστάσεως μέχρι να το επιτρέψουν οι συνθήκες για συμμετοχή με παρουσία στο εργαστήριο.
Θα χρησιμοποιηθεί ο παραπάνω σύνδεσμος του ΖΟΟΜ και για το εργαστήριο.

Η δήλωση του εργαστηρίου γίνεται μέσω του συνδέσμου, μέχρι 4/10/2020.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας