Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Εργαστήριο

Το εργαστήριο «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» της Τετάρτης 12/12 αναβάλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Αυτές οι ώρες του εργαστηρίου μαζί με τις ώρες που είχαν αναβληθεί την 28/11 θα αναπληρωθούν την Παρασκευή 14/12 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ε1 – 10:00 – 12:00
Ε2 – 12:00 – 14:00

Σε περίπτωση που οι ώρες εργαστηρίου για κάποια/κάποιον φοιτήτρια/φοιτητή συμπίπτουν με άλλο μάθημα, μπορεί να επιλέξει τις ώρες που της/της βολεύουν.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας