Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Δηλώσεις Εργαστηρίου

Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός – Δηλώσεις Εργαστηρίου

Οι δηλώσεις για το εργαστήριο του Παράλληλου και Κατανεμημένου Υπολογισμού θα γίνουν
στο εργαστήριο WII την Τρίτη 6/10/15 απο 10:30 έως 11:30.

Ο διδάσκων
Δρ.Γεώργιος Α. Παπακώστας