ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ότι η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί :

Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και ώρα 12.30

στο μεγάλο Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

Οι φοιτητές θα πρέπει να παρευρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος 11.30  προκειμένου να υπογράψουν στο βιβλίου πτυχιούχων.

Οι φοιτητές για να ορκιστούν πρέπει:

  1. Να έχουν καταθέσει βεβαίωση μη οφειλής από την βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι.
  2. Να έχουν καταθέσει βεβαίωση μη οφειλής από την Σπουδαστική Λέσχη
  3. Να έχουν παραδώσει την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.