ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένου την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία, ν αποστείλουν στο email της γραμματείας του τμήματος Πληροφορικής αυστηρά έως τις 15-11-2021, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη αίτηση. Όσοι έχουν καταθέσει την αίτηση και τους έχει αποσταλεί η βεβαίωση περάτωσης δεν χρειάζεται να αποστείλουν την αίτηση.

Θ ακολουθήσει ανακοίνωση για την ημερομηνία ορκωμοσίας και οδηγίες στα email που έχετε δηλώσει στις αιτήσεις.

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής.

Δείτε συνημμένη αίτηση
ΑΙΤΗΣΗ

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

2510462341-147

info@cs.ihu.gr