ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΟΜΑΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΤΟΜΑ (3, 18, 19 ΚΑΙ 20) ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ EMAIL ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 29/10/19 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ